ADMINISTRATIVNÍ ČÁST

Administrativní část
  • vytvoření pasportů domu a jednotlivých bytových jednotek
  • založení a vedení evidence vlastníků a uživatelů bytů
  • zajištění archivace ekonomické dokumentace a dokladů
  • vedení archivace technické dokumentace objektu
  • spolupráce při založení Společenství vlastníků, návrh stanov popř. domovního řádu
  • zajištění a organizace Shromáždění Společenství


website made by: agionet.cz