ADMINISTRATIVNÍ ČÁST

Provozní část
  • uzavírání smluv s dodavateli energií a služeb
  • kontrola a úhrada dodavatelských faktur
  • provádění plateb a komunikace s bankou
  • zastupování vlastníků v komunikaci s dodavateli služeb, úřady a institucemi
  • zajišťování odečtů měřidel  pro účely rozúčtování
  • pojištění nemovitosti, zastoupení Společenství při likvidaci pojistné události
  • zajištění provedení oprav či rekonstrukcí  a s tím spojených výběrových řízení dle pokynů Společenství
  • sledování a zajištění dodržování legislativních povinností vlastníka nemovitosti
  • zajištění provozu objektu v souladu s platnými předpisy a vyhláškami
  • smluvní zajištění havarijního servisu dle pokynů Společenství


website made by: agionet.cz