ADMINISTRATIVNÍ ČÁST

Ekonomická část
  • vyhotovení měsíčních předpisů výše příspěvků do fondu oprav a záloh spojených s užíváním jednotek
    a provozem domu a jejich průběžná úprava dle potřeb a pokynů Společenství
  • sledování zůstatku fondu oprav a hospodaření s ním dle pokynů Společenství
  • stanovení pravidel pro rozúčtování  nákladů na energie a služby v souladu s platnými předpisy a dle pokynů Společenství
  • vyúčtování nákladů na energie a služby a jejich rozúčtování mezi jednotlivé vlastníky bytových jednotek dle platných předpisů
  • evidence a kontrola úhrad předepsaných plateb, evidence pohledávek
  • zasílání upozornění na prodlení s úhradou, popřípadě dle pokynů Společenství zasílání upomínek
  • vedení podvojného účetnictví včetně zpracování účetní závěrky dle platné legislativy
  • příprava podkladů pro zpracování daňového přiznání k dani z  příjmu


website made by: agionet.cz